• CÁC LOẠI PHÒNG

CÁC LOẠI PHÒNG

 • 1,500,000.00VND
  Double suite attic floor có kích thước nữ hoàng hoặc giường đôi thoải mái, khu vực tiếp khách, bàn làm việc và phòng tắm riêng biệt với vòi hoa sen nhảy đi bộ hoặc bồn tắm và vòi sen cùng nghệ thuật hiện đại và màu sắc trung tính.
 • 800,000.00VND
  Family Double Room Suite có kích thước nữ hoàng hoặc giường đôi thoải mái, khu vực tiếp khách, bàn làm việc và phòng tắm riêng biệt với vòi hoa sen nhảy đi bộ hoặc bồn tắm và vòi sen cùng nghệ thuật hiện đại và màu sắc trung tính.
 • 850,000.00VND
  Luxury Double Room Suite có kích thước nữ hoàng hoặc giường đôi thoải mái, khu vực tiếp khách, bàn làm việc và phòng tắm riêng biệt với vòi hoa sen nhảy đi bộ hoặc bồn tắm và vòi sen cùng nghệ thuật hiện đại và màu sắc trung tính.
 • 900,000.00VND
  Luxury Single Room Art Suite có kích thước nữ hoàng hoặc giường đôi thoải mái, khu vực tiếp khách, bàn làm việc và phòng tắm riêng biệt với vòi hoa sen nhảy đi bộ hoặc bồn tắm và vòi sen cùng nghệ thuật hiện đại và màu sắc trung tính.
 • 1,450,000.00VND
  Luxury Single Room Suite có kích thước nữ hoàng hoặc giường đôi thoải mái, khu vực tiếp khách, bàn làm việc và phòng tắm riêng biệt với vòi hoa sen nhảy đi bộ hoặc bồn tắm và vòi sen cùng nghệ thuật hiện đại và màu sắc trung tính
 • 2,000,000.00VND
  Luxury Double Room Suite có kích thước nữ hoàng hoặc giường đôi thoải mái, khu vực tiếp khách, bàn làm việc và phòng tắm riêng biệt với vòi hoa sen nhảy đi bộ hoặc bồn tắm và vòi sen cùng nghệ thuật hiện đại và màu sắc trung tính.
0909.090.909
0909090909